Historiaa
 

Kylämme on syntynyt kahden säätyläistilan, Kolkanniemen ja Kolkanlahden maille. Kolkanniemessä toimi pappila 1900-luvun alkuvuosikymmenille. J.L. Runeberg asui kotiopettajana Kolkanlahdessa 1820-luvulla. Maanviljelys oli kylämme pääelinkeino ja pienviljelijäyhdistys toimi aktiivisesti vuosina 1925-1945. Kylä on rakentunut pääasiassa 1940-luvulta lähtien Kolkanlahden pohjukan ympärille ja Kokkolantien länsipuolelle. Nykyisin Kokkolantien länsipuolinen osa on lähinnä teollisuusaluetta.

Kyläyhdistys Kolkanlahti ry on toiminut 1980-luvulta lähtien. Toiminnan painopisteitä ovat kylän yhteisöllisyyden lisääminen ja asumis- ja ympäristöasioiden hoitaminen. Yhdistyksen päätösvallasta vastaa hallitus.